theworshipsongs
YAHWEH
- Victory Worship -
YAHWEH
By: Victory WorshipSi Yahweh ang aking pastol
'Di ako magkukulang
Pinahihimlay Niya ako sa
Luntiang pastulan

Inaakay Niya sa tahimik na batisan
Pinanunumbalik Niya aking kalakasan
Pinapatnubayan ang bawat hakbang
'Di ako nag-iisa

Yahweh, Yahweh, Yahweh
Pag-ibig Mo'y walang hanggan
Yahweh, Yahweh, Yahweh
Sa 'Yo ako'y mananahan

Si Yahweh ang aking pastol
Siya'ng aking kalakasan
Ang aking patnubay sa
Landas ng katuwiran

Upang ang ngalan Niya'y
Aking papurihan
Kaluwalhatian Niya ang itataas
Tungkod Niya't baston
Ay ang aking matibay
Na sanggalang

Yahweh, Yahweh, Yahweh
Pag-ibig Mo'y walang hanggan
Yahweh, Yahweh, Yahweh
Sa 'Yo ako'y mananahan

Dumaan man ako sa libis ng kamatayan
Takot ay walang lugar sa pusong may tiwala
Ikaw ang aking tagapagligtas
Ikaw sa akin ang lahat-lahat

Yahweh, Yahweh, Yahweh
Pag-ibig Mo'y walang hanggan
Yahweh, Yahweh, Yahweh
Sa 'Yo ako'y mananahan

Yahweh, Yahweh, Yahweh
Pag-ibig Mo'y walang hanggan
Yahweh, Yahweh, Yahweh
Sa 'Yo ako'y mananahan

Dumaan man ako sa libis ng kamatayan
Takot ay walang lugar sa pusong may tiwala
Ikaw ang aking tagapagligtas
Ikaw sa akin ang lahat-lahat

Si Yahweh ang aking pastol
also see:
RELATED SONGS: