theworshipsongs
WALA NAY LAIN
- Kolariah Band -
WALA NAY LAIN
Artist: Kolariah BandVerse 1:

Gihatagan Mo'g bili
Ang kinabuhi ko
Bisan sa mga kalapasan
Gipasaylo Mo ako
Maloloy-on Ka
Mahigugmaon Ka
Walay sama Kanimo


Verse 2:

Ang kadaugan
Naangkon ko
Bisan sa mga kapakyasan
Gilig-on Mo ako
Pagkamaayo Mo
Pagkabootan Mo
Tuburan Ka sa grasya
Ug matuod nga gugma


Verse 1:

Gihatagan Mo'g bili
Ang kinabuhi ko
Bisan sa mga kalapasan
Gipasaylo Mo ako
Maloloy-on Ka
Mahigugmaon Ka
Walay sama Kanimo


Verse 2:

Ang kadaugan
Naangkon ko
Bisan sa mga kapakyasan
Gilig-on Mo ako
Pagkamaayo Mo
Pagkabootan Mo
Tuburan Ka sa grasya
Ug matuod nga gugma


Chorus: - (2X)

Walay makalabaw
Sa pagkagamhanan Mo
Walay makatupong
Sa kadako sa gugma Mo
Ikaw lang ang angayan
Ug takus nga simbahon
Wala nay laing alagaran
Gawas Kanimo


Bridge:

Dili gyud matugkad
Ang pagkabalaan Mo
Walay maka kumpara
Sa tanan nga gibuhat Mo
Pasidunggan Ka
Pasalamatan Ka
Ha..


Chorus:

Walay makalabaw
Sa pagkagamhanan Mo
Walay makatupong
Sa kadako sa gugma Mo
Ikaw lang ang angayan
Ug takus nga simbahon
Wala nay laing alagaran
Gawas Kanimo


Tag:

Wala nay laing alagaran
Gawas Kanimo
Wala nay laing alagaran
Gawas Kanimo


also see:
RELATED SONGS: