theworshipsongs
PAGKAMAAYO MO
- Victory Band -
PAGKAMAAYO MO
Artist: Victory BandVerse 1:

Ang pulong Mo nagaingon
Ikaw ang Dios nga gamhanan
Tanang butang mahimo Mo
Kun kami mosalig Kanimo


Verse 2:

Ang buta nakakita
Ang bungol nakadungog
Ang bakol nakalakaw
Bisan ang patay gibanhaw Mo


Chorus 1:

Pagkagamhanan Mo O Dios
Pagkagamhanan Mo O Dios
Walay balatian nga
Wala Mo ayuha
Pagkamaayo Mo O Dios
Pagkamaayo Mo O Dios
Wala akoy problema nga
Wala Mo sulbara
Pagkamaayo Mo
Pagkamaayo Mo


Verse 1:

Ang pulong Mo nagaingon
Ikaw ang Dios nga gamhanan
Tanang butang mahimo Mo
Kun kami mosalig Kanimo


Verse 2:

Ang buta nakakita
Ang bungol nakadungog
Ang bakol nakalakaw
Bisan ang patay gibanhaw Mo


Chorus 2:

Pagkagamhanan Mo O Dios
Pagkagamhanan Mo O Dios
Wala koy balatian nga
Wala Mo ayuha
Pagkamaayo Mo O Dios
Pagkamaayo Mo O Dios
Wala akoy problema nga
Wala Mo sulbara
Pagkamaayo Mo
Pagkamaayo Mo


Chorus 3:

Pagkamaayo Mo
Pagkamaayo Mo
Pagkagamhanan Mo O Dios
Pagkagamhanan Mo O Dios
Wala koy balatian nga
Wala Mo ayuha
Pagkamaayo Mo O Dios
Pagkamaayo Mo O Dios
Wala akoy problema nga
Wala Mo sulbara
Pagkamaayo Mo
Pagkamaayo Mo
Pagkamaayo Mo


also see:
RELATED SONGS: