theworshipsongs
MALAYA NA
- Victory Worship -
MALAYA NA
By: Victory WorshipBuong puso, walang alinlangan
Buhay inalay N'ya, Siya'y si Hesus
Tagapagligtas ng buong mundo
Ang tanging Daan, Siya'y si Hesus

Tayo'y matagumpay
Nang dahil sa Kanya

Hesus, Ika'y buhay sa'ming lahat
Wala nang hihigit
Sa lakas ng pag-ibig
Hesus, Katotohanan at buhay ko
Kami'y napapasayaw
Sa kalayaan Mo
Malaya na!

Kahihiyan at kasalanan ko
Pinawi ang lahat, ng liwanag Mo
Magpakailanman, ang puso't pagtingin
Itutuon sa'Yo, sa'Yo lamang

Tayo'y matagumpay
Nang dahil sa Kanya

Hesus, Ika'y buhay sa'ming lahat
Wala nang hihigit
Sa lakas ng pag-ibig
Hesus, Katotohanan at buhay ko
Kami'y napapasayaw
Sa kalayaan Mo
Malaya na! (Hey, hey)
Malaya na! (Hey, hey)
Malaya na! (Hey, hey)
Malaya na! (Hey, hey)

Woah oh oh ohh
Ngayon, ako'y malaya
Sa'Yo'y malaya
Woah oh oh ohh
Hesus, buhay Ka sa akin
At naghahari

Woah oh oh ohh
Ngayon ako'y malaya
Sa'Yo'y malaya
Woah oh oh ohh
Hesus, buhay Ka sa akin

Woah oh oh ohh
Ngayon ako'y malaya
Sa'Yo'y malaya
Woah oh oh ohh
Hesus, buhay Ka sa akin
At naghahari

Woah oh oh ohh
Ngayon ako'y malaya
Sa'Yo'y malaya
Woah oh oh ohh
Hesus, buhay Ka sa akin

Hesus, Ika'y buhay sa'ming lahat
Wala nang hihigit
Sa lakas ng pag-ibig
Hesus, Katotohanan at buhay ko
Kami'y napapasayaw
Sa kalayaan Mo
Malaya na! (Hey, hey)
Malaya na! (Hey, hey)
Malaya na! (Hey, hey)
Malaya na! (Hey, hey)

Ooh ooh
Ako'y malaya!
also see:
RELATED SONGS: