theworshipsongs
KANGITNGIT MAHANAW (No More Night)
KANGITNGIT MAHANAW (No More Night)Verse 1:

Nasulat na
Langit ug yuta
Mahanaw man
Dili damgo
Bag-ohon sa Dios
Ang tanan
Satan ang hinungdan
Sa kasal-anan
Sa kalayo sa pagasilotan


Chorus:

Kangitngit, kasakit mahanaw
Na didto sa langit
Walay luha nga muagay
Magpuyo ta nga lonlon na kalipay


Verse 2:

Kanasuran
Muhapa sa Iyang tiilan
Pagdayeg lang
Kang Kristo nga hari sa tanan
Siguroha nga
Ang imong ngalan
Nasulat sa
Basahon sa kaluwasan


Chorus:

Kangitngit, kasakit mahanaw
Na didto sa langit
Walay luha nga muagay
Magpuyo ta nga lonlon na kalipay


Bridge:

Didto daghan
Puloy-an nga Iyang giandam
Ug magpuyo
Ta hangtud sa kahangturan
Ug wala nay kangitngit


Chorus:

Kangitngit, kasakit mahanaw
Na didto sa langit
Walay luha nga muagay
Magpuyo ta nga lonlon na kalipay


Tag:

Walay luha nga muagay
Magpuyo ta nga lonlon na kalipay


also see:
RELATED SONGS: