theworshipsongs
IKAW ANG KUSOG
- Nikka Abatayo -
IKAW ANG KUSOG
Artist: Nikka AbatayoVerse: - (2X)

Ikaw ang kusog kanako
Kalipay ug dalangpanan
Moabot man ang problema
Walay mahikapahimulag
Walay maikakumpara
Sa Imong gugma


Chorus 1:

Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo alang sa tanan
Moluhod ako sa tiilan Mo
Pagsimba Kanimo, O Diyos


Chorus 2:

Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo para sa tanan
Ikaw ang kusog
Ikaw akong Diyos ug kalipay ko


Chorus 1:

Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo alang sa tanan
Moluhod ako sa tiilan Mo
Pagsimba Kanimo, O Diyos


Chorus 2:

Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo para sa tanan
Ikaw ang kusog
Ikaw akong Diyos ug kalipay ko


Tag:

Ikaw ang kusog
Ikaw akong Diyos ug kalipay ko


also see:
RELATED SONGS: