theworshipsongs
AWIT NG BAYAN
- Victory Worship -
AWIT NG BAYAN
By: Victory WorshipSi Yahweh ang tanging Diyos
May gawa ng lahat ng mabuti
Ang lahat ng nilikha Mo'y sumasamba Sa'iyo

Ang aming baya'y pinupuri Ka
Itinataas dinadakila
Ang aming puso ay iisang umaawit Sa'iyo

Mapalad ang bayan na Iyong ibinukod
Mapalad ang bansang Sa'Iyo lamang sumusunod
Maghari Ka't manahan sa aming pagpupuri
Ikaw lang O Diyos

Si Yahweh ang tanging Diyos
May gawa ng lahat ng mabuti
Ang lahat ng nilikha Mo'y sumasamba Sa'iyo

Ang aming bayan'y pinupuri Ka
Itinataas dinadakila
Ang aming puso ay iisang umaawit Sa'iyo

Mapalad ang bayan na Iyong ibinukod
Mapalad ang bansang Sa'Iyo lamang sumusunod
Maghari Ka't manahan sa aming pagpupuri

Ikaw lang O Diyos
Ikaw lang O Diyos

Aleluyah, Aleluyah
Pinupuri Ka namin
Aleluyah, Aleluyah
Pinupuri Ka namin
Aleluyah, Aleluyah
Pinupuri Ka namin
Aleluyah, Aleluyah
Pinupuri Ka namin
Aleluyah, Aleluyah
Pinupuri Ka namin
Aleluyah, Aleluyah
Pinupuri Ka namin

Mapalad ang bayan na Iyong ibinukod
Mapalad ang bansang Sa'Iyo lamang sumusunod
Maghari Ka't manahan sa aming pagpupuri

Ikaw lang O Diyos
Ikaw lang O Diyos
Ikaw lang O Diyos
also see:
RELATED SONGS: