theworshipsongs
AMAHAN NAMO
AMAHAN NAMO
Key of G
BPM: 68
Intro: G Em Am D D7 G Em F Amahan namo, nga anaa sa mga langit Am D Pagdaygon ang Imong ngalan, Am D G D umabot kanamo ang Imong gingharian G G7 C Cm Matuman ang Imong pagbuot, G G7 Dinhi sa yuta, Am D G D7 Maingon sa la-ngit G Ang kalan-on namo sa matag adlaw C G Em Am D ihatag kanamo karong adla---wa G Ug pasayloa kami sa among mga sala C G Em Maingon nga nagapasaylo kami sa Am D G D mga nakasala kanamo G C D G D Ug dili Mo kami, itugyan sa panulay, G C Hinonoa luwasa kami, G D G C G Luwasa kami sa dautan Intro: D7 G C Kay imo man ang gingharian, G Em Am Ang gahum ug ang himaya C D D7 G Hangtud sa kahang---tu---ranalso see:
RELATED SONGS: